Bảo trợ - Hỗ trợ - Đồng hành

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Đối tác - Cộng tác

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)

Mục đích hướng đến

Truyền thông nâng cao nhận thức về IoT cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam
Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tiềm năng và cơ hội kinh doanh của IoT đối với thị trường trong nước và nước ngoài
Khởi xướng và phát triển cộng đồng mở IoT: chuẩn mở (Open Standards), nền tảng mở (Open Platforms), công cụ phần mềm mở (Open Software Tools), thiết bị và hệ thống nhúng mở (Open Devices and Embedded Systems), kết nối mở (Open Networking), hệ thống tự động hóa mở (Open Automation Systems)
Lập và duy trì hoạt động Trung tâm IoT: tư vấn, đào tạo và hỗ trợ các vấn đề về IoT

Hệ sinh thái IOCV

 • 1, IoT là một thành phần của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nên doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu & phát triển của Việt Nam không thể đứng ngoài
 • 2, Đối với đơn vị nghiên cứu & triển khai: PoC (Proof of Concept): Kiểm nghiệm khả năng của đơn vị mình về IoT
 • 3, Đối với đơn vị kinh doanh: Lựa chọn được công nghệ và đối tác phù hợp
 • - Đầu mối chung: VCCI-ITB
 • - Đầu mối Phần mềm: FDS
 • - Đầu mối Phần cứng: VIELINA
 • - Đầu mối Kết nối: NetNam
 • - Đầu mối Tích hợp Công nghệ: VNPT Technology
 • - Tổ chức / Doanh nghiệp
 • - Chủ động, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng
 • - Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • - Địa bàn tập trung: 5 thành phố trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp. HCM, Cần Thơ) và 15 tỉnh thành khác (các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ & ĐBSCL)
 • - Lĩnh vực chính: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (thủy sản, chăn nuôi, rau sạch), Quan trắc và cảnh báo môi trường, Thành phố thông minh, Tòa nhà thông minh, Enterprise IoT

Hoạt động

 • - IoT Day (Thứ Ba tuần thứ 2 tháng 6 hàng năm)
 • - Tổ chức một Talk Show trên truyền hình (VTV hoặc VTC) và trên Facebook, Youtube
 • - Tổ chức khoảng 1 series hội thảo / năm (cho khoảng 5 địa điểm khác nhau)
 • - Tổ chức điều tra khảo sát 1.000 doanh nghiệp/năm về nhận thức và thị trường IoT
 • - Nghiên cứu thị trường IoT từ các lĩnh vực đã được lựa chọn: 1 nghiên cứu / 1 năm
 • - Nghiên cứu phát triển các bộ đọc cảm biến (sensors reading electronics) phân chia theo các ngành đã được lựa chọn (1 loại cảm biến / 1 năm)
 • - Nghiên cứu phát triển các bộ điều khiển chấp hành (actuators controlling electronics) phân chia theo các ngành đã được lựa chọn (1 loại chấp hành / 1 năm)
 • - Nghiên cứu phát triển kết nối bộ đọc cảm biến (sensors reading electronics) với Internet và kết nối Internet với bộ điều khiển chấp hành (actuators controlling electronics)
 • - Nghiên cứu phát triển giải pháp nhà cung cấp dịch vụ cho IoT (IoT Service Provider)
 • - Phát triển tích hợp phần mềm nền tảng IoT (IoT Platform Integration)
 • - Phát triển 1 phiên bản chính / năm cho hệ điều hành phần mềm nhúng (Embedded Systems cho sensors reading electronics và cho actuators controlling electronics)
 • - Phát triển bộ công cụ tích hợp IoT (IoT Tools and Apps)
 • - Phát triển và tích hợp các chuẩn và giao thức (IoT Standards and Protocols)
 • - Phát triển phần mềm hệ thống tự động hóa tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI Integrated Automation System)
 • - Lập 1 trung tâm để tư vấn hỗ trợ
 • - Tổ chức đào tạo theo chuyên đề hoặc in-house

Thành phần hệ thống

 • - Điều phối chung: Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
 • - Chủ trì phát triển cộng đồng phần mềm mở IoT: Công ty cổ phần phát triển nguồn mở và dịch vụ (FDS)
 • - Chủ trì phát triển cộng đồng thiết bị và hệ thống nhúng mở IoT: Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa – Bộ Công Thương (VIELINA)
 • - Chủ trì phát triển cộng đồng dịch vụ hạ tầng mạng mở IoT (IPv6, monitoring, wired/wireless, network security): Công ty cổ phần NetNam (NetNam)
 • - Chủ trì tích hợp công nghệ: Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông (VNPT Technology)
 • - Chủ trì liên kết IoT mở với doanh nghiệp: Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
 • - Chủ trì nghiên cứu, khảo sát thị trường IoT: Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
 • - Nguyên lý chung: các đơn vị, tổ chức tham gia tự tìm nguồn;
 • - Phương pháp đề xuất:
  • Hoạt động truyền thông: Tìm nguồn từ các dự án ngân sách nhà nước, từ các quỹ và từ nhà tài trợ, hợp tác với các tổ chức khác
  • Hoạt động đào tạo: Thu phí từ học viên
  • Hoạt động điều tra, khảo sát và nghiên cứu thị trường: Tìm nguồn từ các dự án ngân sách nhà nước, từ các quỹ và từ nhà tài trợ
  • Hoạt động tư vấn: Thu phí từ dịch vụ viễn thông (1900) và quảng cáo
  • Hoạt động phần mềm: Thu phí theo cách phát triển PMNM
  • Hoạt động nghiên cứu phần cứng: Tìm nguồn từ các đề tài, dự án ngân sách nhà nước
  • Hoạt động nghiên cứu kết nối: Tìm nguồn từ các đề tài, dự án ngân sách nhà nước
 • - Nguyên lý chung: Các nhà đầu tư và đơn vị thụ hưởng sẽ trực tiếp ký kết thỏa thuận, hợp đồng. IoT Open Community chỉ đóng vai trò kêu gọi, giới thiệu, kết nối, không tham gia trực tiếp vào các thỏa thuận, hợp đồng. Chú ý: các nhà đầu tư không phải là các nhà tài trợ.
 • - Nhà đầu tư tham gia mạng lưới: Các quỹ đầu tư nghiên cứu khoa học và công nghệ, các quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capitals), các nhà đầu tư thiên thần (Angel Investors) và các ngân hàng (Banks).
 • - Đối tượng thụ hưởng đầu tư: Các thành viên của cộng đồng.
 • - Đầu mối ban vận động thành lập mạng lưới: Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
 • - Hoạt động đầu tư:
  • Góp vốn, mua cổ phiếu, định hướng kinh doanh các doanh nghiệp thuộc cộng đồng
  • Đầu tư vào nghiên cứu của các viện, trường
  • Đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup) thuộc các thành viên thuộc cộng đồng
  • Đầu tư vào các hoạt động truyền thông như trao giải thưởng, tổ chức cuộc thi
(+84) 0909020977 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội