Thành viên 46
Dự án/ đề tài nghiên cứu
và phát triển về IoT
20
5 Đơn vị bảo trợ, hỗ trợ
đồng hành
3 Đối tác cộng đồng

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN VIDEO

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

fancyBox

Đang online: 171
Tổng số truy cập: 3474352
(+84) 0909020977 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội